Životopis lékařského recenzenta

Dr. Roman Benedik

Oblast odborné způsobilosti:

Všeobecné lékařství

Alergologie

Alergenová imunoterapie


Specializace:

Všeobecné lékařství

Alergologie / Alergenová imunoterapie

Lékařský poradce pro klinický výzkum

Ředitel odboru zdravotní péče UDZS

Lékařský ředitel


Kariéra:

Vystudoval humánní medicínu na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích.

Doktorát v oboru všeobecné lékařství.

Lékařský poradce a lékařský poradce pro klinický výzkum, Respirační onemocnění ve společnosti Novartis Slovensko (2009–2016).

Ředitel odboru zdravotní péče Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí na Slovensku (2008–2009).

Od roku 2017: lékařský ředitel v ALK Slovakia CEE.

Od roku 2020: lékařský ředitel v ALK Slovakia CEE&R.

Od roku 2017 nastoupil Dr. Roman Benedik na Lékařské oddělení ALK Slovakia jako lékařský ředitel. Od roku 2020 je na pozici lékařského ředitele odpovědného za lékařské záležitosti v regionu střední a východní Evropy a Ruska.

Dr. Roman Benedik je odpovědný za lékařské záležitosti v Česku, na Slovensku, v Polsku, Rusku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Maďarsku a Rumunsku v ALK Slovakia CEE&R Bratislava.

Jako člen International Medical Directors Forum a EU Medical Directors ve společnosti ALK je také poradcem oddělení výzkumu a vývoje v centrále společnosti ALK v Hørsholme v Dánsku.

Ve své současné pozici působí Dr. Roman Benedik na rozhraní mezi vývojem léků a marketingem. To zaručuje, že lékařské standardy a aktuální výsledky vědeckého výzkumu jsou sdělovány v etickém rámci ve všech informačních médiích v souladu se zákonem. Komplexní lékařské informace jsou zpracovávány tak, aby pacienti dostali srozumitelné rady v každé fázi léčby. Poskytuje informace, údaje a školicí kurzy o lécích a terapiích zaměstnancům, terénním pracovníkům, lékařům, lékárníkům a asistentům. Prostřednictvím úzkých kontaktů s uznávanými alergology pomáhá Dr. Roman Benedik prosazovat vědecký pokrok a zároveň i dobrou péči o pacienta.

Ve své současné pozici působí Dr. Roman Benedik na rozhraní mezi vývojem léků a marketingem. To zaručuje, že lékařské standardy a aktuální výsledky vědeckého výzkumu jsou sdělovány v etickém rámci ve všech informačních médiích v souladu se zákonem. Komplexní lékařské informace jsou zpracovávány tak, aby pacienti dostali srozumitelné rady v každé fázi léčby. Poskytuje informace, údaje a školicí kurzy o lécích a terapiích zaměstnancům, terénním pracovníkům, lékařům, lékárníkům a asistentům. Prostřednictvím úzkých kontaktů s uznávanými alergology pomáhá Dr. Roman Benedik prosazovat vědecký pokrok a zároveň i dobrou péči o pacienta.

Zaměřuje se na alergologii a imunoterapii alergií.

V oblasti výzkumu se Dr. Roman Benedik specializuje na alergická onemocnění horních a dolních cest dýchacích a alergenovou imunoterapii. Výsledky jeho studií byly publikovány v lokálních renomovaných vědeckých časopisech.