Senzibilizace nebo alergie? | Jaký je mezi nimi rozdíl?

Senzibilizace nebo alergie? | Jaký je mezi nimi rozdíl?

Slyšeli jste někdy o senzibilizaci? Tento termín se používá především v souvislosti s alergologickým vyšetřením, které zjišťuje spouštěče alergie měřením senzibilizace (přecitlivělosti) na konkrétní alergeny. Co je to ale senzibilizace a jak se liší od alergie? V tomto článku vysvětlíme proces vzniku alergie. Vysvětlíme také rozdíl mezi senzibilizací a alergií a roli, kterou senzibilizace hraje při alergologickém vyšetření.

Co je to alergie?

Abychom pochopili senzibilizaci, musíme se blíže podívat na mechanismus vzniku alergie. Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na určitou látku, která je obvykle neškodná.

Látky, které způsobují alergické reakce, se nazývají alergeny. Pokud trpíte alergií, váš imunitní systém považuje alergen za hrozbu a reaguje přehnaně, aby vás ochránil.

Existuje mnoho typů alergií. Více informací o různých typech alergií najdete zde.

Sensitization or allergy?

Slyšeli jste někdy o senzibilizaci? Tento termín se používá především v souvislosti s alergologickým vyšetřením, které zjišťuje spouštěče alergie měřením senzibilizace (přecitlivělosti) na konkrétní alergeny. Co je to ale senzibilizace a jak se liší od alergie? V tomto článku vysvětlíme proces vzniku alergie. Vysvětlíme také rozdíl mezi senzibilizací a alergií a roli, kterou senzibilizace hraje při alergologickém vyšetření.

Čo je alergia?

Abychom pochopili senzibilizaci, musíme se blíže podívat na mechanismus vzniku alergie. Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na určitou látku, která je obvykle neškodná.

Látky, které způsobují alergické reakce, se nazývají alergeny. Pokud trpíte alergií, váš imunitní systém považuje alergen za hrozbu a reaguje přehnaně, aby vás ochránil.

Existuje mnoho typů alergií. Více informací o různých typech alergií najdete zde.

Sensitization or allergy?

Senzibilizace nebo alergie? | Jaký je mezi nimi rozdíl?

Slyšeli jste někdy o senzibilizaci? Tento termín se používá především v souvislosti s alergologickým vyšetřením, které zjišťuje spouštěče alergie měřením senzibilizace (přecitlivělosti) na konkrétní alergeny.

Sensitization or allergy?

Co se děje ve vašem těle během alergické reakce?

Při alergické reakci na látky jako je pyl, roztoči domácího prachu, některé potraviny nebo jed hmyzu, vytváří váš imunitní systém protilátky zvané imunoglobulin E (IgE), které jsou specifické pro spouštěč, proti němuž se vaše tělo snaží bojovat.

Tyto protilátky IgE dávají ostatním buňkám příkaz k uvolňování určitých chemických látek včetně histaminu. A právě tyto chemické látky způsobují někdy nepříjemné, někdy dokonce až život ohrožující příznaky alergie.

Co je to ale senzibilizace a jak se liší od alergie? V tomto článku vysvětlíme proces vzniku alergie. Vysvětlíme také rozdíl mezi senzibilizací a alergií a roli, kterou senzibilizace hraje při alergologickém vyšetření.

Co je to alergie?

Abychom pochopili senzibilizaci, musíme se blíže podívat na mechanismus vzniku alergie. Alergie je přehnaná reakce imunitního systému na určitou látku, která je obvykle neškodná.

Látky, které způsobují alergické reakce, se nazývají alergeny. Pokud trpíte alergií, váš imunitní systém považuje alergen za hrozbu a reaguje přehnaně, aby vás ochránil.

Existuje mnoho typů alergií. Více informací o různých typech alergií najdete zde.

Co se děje ve vašem těle během alergické reakce?

Při alergické reakci na látky jako je pyl, roztoči domácího prachu, některé potraviny nebo jed hmyzu, vytváří váš imunitní systém protilátky zvané imunoglobulin E (IgE), které jsou specifické pro spouštěč, proti němuž se vaše tělo snaží bojovat.

Tyto protilátky IgE dávají ostatním buňkám příkaz k uvolňování určitých chemických látek včetně histaminu. A právě tyto chemické látky způsobují někdy nepříjemné, někdy dokonce až život ohrožující příznaky alergie.

Senzibilizace je prvním krokem k rozvoji alergie. Být senzibilizovaný není totéž jako mít alergii.

Senzibilizace je prvním krokem k rozvoji alergie. Být senzibilizovaný není totéž jako mít alergii.

Senzibilizace je prvním krokem k rozvoji alergie. Být senzibilizovaný není totéž jako mít alergii.

Co je to senzibilizace?

Senzibilizace je prvním krokem k rozvoji alergie.

Alergická reakce se neprojeví bezprostředně při prvním kontaktu s alergenem. Nejprve ji musí vyhodnotit váš imunitní systém. Jako příklad uveďme včelí píchnutí. Po píchnutí si váš imunitní systém zapamatuje specifickou strukturu alergenu, aby mohl příště na obranu produkovat specifické protilátky IgE. Tento proces se nazývá senzibilizace.

Senzibilizace (přecitlivělost) nastává, když jsou v krvi přítomny specifické IgE protilátky. Po senzibilizaci na určitý alergen bude vaše tělo produkovat tyto IgE pokaždé, když se s alergenem znovu setkáte.

Kdy obvykle dochází k senzibilizaci?

K senzibilizaci může dojít již v raném dětství, aniž byste si to uvědomoval/a. Senzibilizace na některé potraviny jako jsou vejce a mléko se může objevit, když je dítěti několik týdnů až několik měsíců. Senzibilizace na alergeny z prostředí (pyly, roztoči a domácí zvířata) se vyvíjí o něco déle a obvykle se může objevit v předškolním nebo raném školním věku.

Může se u člověka vyvinout senzibilizace na více než jeden alergen?

Senzibilizace na více než jeden alergen je běžná a postihuje více než polovinu alergiků. Senzibilizace pouze na jeden alergen se nazývá monosenzibilizace. Můžete však mít také senzibilizaci na více alergenů. To se nazývá polysenzibilizace.

Alergie bez příznaků neexistuje

Senzibilizace není totéž co alergie. Senzibilizace nemusí vždy vyvolat příznaky alergie, ale bez senzibilizace se u vás příznaky neprojeví. Jinými slovy, můžete být přecitlivělý/-á, aniž byste měl/a alergii, ale nemůžete mít alergii, aniž by se u vás nejprve vyvinula senzibilizace.

Senzibilizace, ale ne alergie

Někteří lidé si vytvořili protilátky IgE proti určitému alergenu, ale při dalším kontaktu s tímto spouštěčem nepociťují žádné příznaky alergie. U těchto osob došlo k senzibilizaci, ale nevyvinula se alergie. Jinými slovy, jejich imunitní systém je citlivý na určitý alergen nebo alergeny, ale neprojevují se žádné příznaky alergie.

Multiple allergies?

Život s vícečetnými alergiemi

Život s vícečetnými alergiemi

Může se u člověka vyvinout senzibilizace na více než jeden alergen?

Senzibilizace na více než jeden alergen je běžná a postihuje více než polovinu alergiků. Senzibilizace pouze na jeden alergen se nazývá monosenzibilizace. Můžete však mít také senzibilizaci na více alergenů. To se nazývá polysenzibilizace.

Multiple allergies?

Život s vícečetnými alergiemi

Alergie bez příznaků neexistuje

Senzibilizace není totéž co alergie. Senzibilizace nemusí vždy vyvolat příznaky alergie, ale bez senzibilizace se u vás příznaky neprojeví. Jinými slovy, můžete být přecitlivělý/-á, aniž byste měl/a alergii, ale nemůžete mít alergii, aniž by se u vás nejprve vyvinula senzibilizace.

Senzibilizace, ale ne alergie

Někteří lidé si vytvořili protilátky IgE proti určitému alergenu, ale při dalším kontaktu s tímto spouštěčem nepociťují žádné příznaky alergie. U těchto osob došlo k senzibilizaci, ale nevyvinula se alergie. Jinými slovy, jejich imunitní systém je citlivý na určitý alergen nebo alergeny, ale neprojevují se žádné příznaky alergie.

Senzibilizace a alergie

Jiní lidé pociťují příznaky alergie, když jsou alergenu znovu vystaveni. U těchto osob se objevuje jak senzibilizace, tak alergie. Jejich imunitní systém se stává citlivým na alergen nebo alergeny, což následně způsobuje i příznaky alergie.

What is allergic rhinitis?

Co je to alergická rýma?

Co je to alergická rýma?

Proč jsou někteří lidé jen přecitlivělí a jiní alergičtí?

Zatím není zcela jasné, proč někteří lidé zůstanou jen přecitlivělí a u jiných se vyvine alergie. Náš imunitní systém je velmi složitý a ne všechny imunitní procesy a mechanismy jsou v současné době plně prozkoumány.

Pokud alergií trpí i další členové vaší rodiny, je pravděpodobnost vzniku alergie vyšší. To neznamená, že zdědíte konkrétní alergii, ale můžete zdědit sklon k rozvoji alergie. Existují však i jiné případy: alergie u lidí, jejichž rodinní příslušníci alergií vůbec netrpí.

Alergologické testy potvrdí a upřesní úroveň vaší senzibilizace (přecitlivělosti) na konkrétní alergeny

Senzibilizaci lze měřit, a proto se jedná o užitečný nástroj pro identifikaci potenciálních spouštěčů alergií. Vyšetření IgE může prokázat vaši senzibilizaci na konkrétní alergeny.

Výsledky testu senzibilizace mohou být prvním krokem k určení, zda máte alergii.

What is allergic rhinitis?

Co je to
alergická rýma?

Proč jsou někteří lidé jen přecitlivělí a jiní alergičtí?

Zatím není zcela jasné, proč někteří lidé zůstanou jen přecitlivělí a u jiných se vyvine alergie. Náš imunitní systém je velmi složitý a ne všechny imunitní procesy a mechanismy jsou v současné době plně prozkoumány.

Pokud alergií trpí i další členové vaší rodiny, je pravděpodobnost vzniku alergie vyšší. To neznamená, že zdědíte konkrétní alergii, ale můžete zdědit sklon k rozvoji alergie. Existují však i jiné případy: alergie u lidí, jejichž rodinní příslušníci alergií vůbec netrpí.

Alergologické testy potvrdí a upřesní úroveň vaší senzibilizace (přecitlivělosti) na konkrétní alergeny

Senzibilizaci lze měřit, a proto se jedná o užitečný nástroj pro identifikaci potenciálních spouštěčů alergií. Vyšetření IgE může prokázat vaši senzibilizaci na konkrétní alergeny.

Výsledky testu senzibilizace mohou být prvním krokem k určení, zda máte alergii.

Je důležité poznamenat, že přesná diagnóza alergie vyžaduje nejen test, ale také konzultaci s lékařem. Vaše anamnéza je základním spojovacím článkem mezi výsledky alergologického vyšetření a diagnózou alergie. Pouze zkušený alergolog může diagnostikovat vaši alergii a poskytnout vám přístup k celé škále možností léčby alergie.

It’s important to remember though that an accurate diagnosis of allergy requires both a test and a consultation with your health care provider. Your medical history is the fundamental link between your allergy test results and being diagnosed with allergy. Only a health care provider can give you a diagnosis of allergy and access to the whole range of allergy management options.

Je důležité poznamenat, že přesná diagnóza alergie vyžaduje nejen test, ale také konzultaci s lékařem. Vaše anamnéza je základním spojovacím článkem mezi výsledky alergologického vyšetření a diagnózou alergie. Pouze zkušený alergolog může diagnostikovat vaši alergii a poskytnout vám přístup k celé škále možností léčby alergie.

klarify.me – jsme tu pre vás

V sekci Informace o alergiích na našich webových stránkách pro vás máme mnoho dalších informací. Vše, co potřebujete vědět o alergiích, najdete v našich odborných článcích.

Objevte tipy a praktická řešení, která vám pomohou snížit dopad alergií na váš život. Můžeme vám překvapivě usnadnit život s alergiemi.

Find a doctor

Vyhledat lékaře

Potřebujete pomoc s vyhledáním alergologa?
Find a doctor

Vyhledat lékaře

Potřebujete pomoc s vyhledáním alergologa?

Děkujeme

Pokud jste tento článek dočetl/a až do konce, děkujeme vám. Rádi bychom znali váš názor. Uvažujete o alergologickém vyšetření? Podstoupil/a jste již alergologický vyšetření? Změnilo se něco, když jste zjistil/a, na co máte alergii? Přejděte na naši stránku na Facebooku nebo nám napište e-mail a podělte se o svůj příběh.

klarify vychází z vědeckých poznatků o alergiích, které zjednodušuje v rámci přísného procesu. Používáme aktuální a důvěryhodné zdroje informací. Odborníci z řad lékařů kontrolují náš obsah předtím, než jej s vámi sdílíme. Spolu s redakčním týmem klarify se snaží být vždy přesní, důkladní, jasní a objektivní. Přečtěte si naši redakční politiku a zjistěte více.