Léčba alergie: Odborný průvodce krátkodobými a dlouhodobými možnostmi úlevy

Léčba alergie: Odborný průvodce krátkodobými a dlouhodobými možnostmi úlevy

Tři hlavní možnosti léčby alergie zahrnují: vyhýbání se alergenům, pravidelné užívání krátkodobých léků na úlevu a léčbu s dlouhodobým účinkem pomocí alergenové imunoterapie.1 Nejvhodnější formu léčby vám váš alergolog bude umět navrhnout až po otestování a diagnostikování alergie. Pokud však hledáte léčbu, která vám pomůže alergii skutečně a účinně léčit, má dlouhodobý až léta přetrvávající efekt po ukončení léčby a navíc i preventivní efekt, zeptejte se vašeho alergologa na alergenovou imunoterapii.

Tři hlavní možnosti léčby alergie zahrnují: vyhýbání se alergenům, pravidelné užívání krátkodobých léků na úlevu a léčbu s dlouhodobým účinkem pomocí alergenové imunoterapie.1 Nejvhodnější formu léčby vám váš alergolog bude umět navrhnout až po otestování a diagnostikování alergie.

Plán léčby vaší alergie se může v průběhu času měnit a vyvíjet, protože i samotné alergie se mohou časem měnit.1 Proto je důležité vědět o vaší alergii a její léčbě co nejvíce.

Máma se s úsměvem dívá na malého chlapce na otcových ramenou během procházky mezi břízami za slunečného dne

Plán léčby vaší alergie se může v průběhu času měnit a vyvíjet, protože i samotné alergie se mohou časem měnit.1 Proto je důležité vědět o vaší alergii a její léčbě co nejvíce.

Je důležité snažit se omezit vdechování pylu, kontakt s domácími zvířaty nebo roztoči, vyhnout se konzumaci konkrétních potravin či včelímu a vosímu bodnutí, pokud vám tyto alergeny způsobují potíže.1 Ne vždy je to však možné, a proto se vám v tomto článku snažíme přiblížit dostupné možnosti léčby, které by vám nebo vašim dětem mohly pomoci. Je však nutno dodat, že většina zmíněných forem léčby příčinu alergie neléčí, ale jen potlačuje její příznaky, a to také krátkodobě. Jedinou skutečnou léčbou alergie a její příčiny je alergenová imunoterapie. Ta totiž může jako jediná ovlivnit přirozený průběh alergického onemocnění – vývoj nových senzibilizací a klinický vývoj, včetně progrese alergické rýmy do astmatu.

Na zmiňované potlačení příznaků alergie může postačit i lék dostupný bez lékařského předpisu. Lékař ale může usoudit, že potřebujete na váš stav něco silnějšího, a tehdy mohou přijít na řadu léky na předpis. Bude to záviset zejména na tom, jak závažné jsou vaše příznaky a zda ovlivňují váš každodenní život a fyzické zdraví.1 Při doporučení jejich užívání může hrát roli i riziko progrese alergie.1

Krátkodobé léky na úlevu utlumují běžné příznaky alergie, jako je svědivá rýma a kýchání,1 zatímco alergenová imunoterapie skutečně léčí příčinu samotné alergie.2 Zjistěte, jaké různé formy léčby alergie existují, a která je pro vás nejvhodnější v závislosti na věku a typu. Každá léčba může mít očekávané vedlejší účinky, o kterých si budete moci v tomto článku také přečíst.

Je možné zbavit se alergie?

Úspěšná léčba alergenovou imunoterapií postupně, prostřednictvím kontrolovaných opakovaných dávek spouštěče alergie, naučí váš přecitlivělý imunitní systém nereagovat. Mnozí se po ukončení léčby těší z dlouhodobé úlevy trvající celé roky.1 Už žádné kýchání kvůli pylu, roztočům nebo domácím zvířatům, nebo už ne v takové míře, jako dosud.27,29

Dostat své alergie pod kontrolu vám může změnit život. Může to znamenat: 27,28,29

 • menší spotřebu krátkodobých léků na úlevu
 • menší riziko přidružení nových alergií
 • menší riziko přechodu alergické rýmy do astmatu

K čemu slouží léky na alergii?

Léky na alergii slouží k utlumení příznaků nadměrně aktivního imunitního systému.2 Krátkodobý lék na úlevu tedy jen zmírňuje dané příznaky alergické reakce. Alergenová imunoterapie naopak působí dlouhodobě, čímž zamezuje zhoršování příznaků, výrazně zmírňuje ty stávající a léčí alergii jako celek.2 Trénuje organismus, aby lépe snášel alergen a nepokládal jej za hrozbu, čímž je tato léčba schopna přinést dlouhodobou a skutečnou úlevu.2 

Krátkodobým lékem na úlevu může být například antihistaminikum. Jeho cílem je blokovat nadměrné vylučování histaminu, který způsobuje svědění, kýchání a slzení očí.3 Dalším běžným typem jsou kortikosteroidy, které mohou na krátkou dobu snížit alergický zánět a jsou vhodné při ucpání nosu.1,4 Každý z těchto typů léků zabírá na různé alergické příznaky individuální, nemluvě o tom, že každý typ má jinou rychlost nástupu účinků a délku jejich působení.

Alergenová imunoterapie přináší dlouhodobou úlevu a zahrnuje pravidelné užívání tablet, kapek nebo injekcí, přičemž každá z nich obsahuje malou dávku alergenu, který vyvolává vaši alergickou reakci.2 Cílem je, aby se časem ve vašem těle vybudovala tolerance, která přetrvává i po ukončení léčby, 2 čímž se zároveň sníží potřeba užívání dalších léků na alergii.1 

Zeptejte se svého alergologa, zda může být tento typ léčby vhodný i pro vás.

Infografika popisující 3 nejčastější možnosti úlevy od alergie – vyhýbání se alergenu, léčba s krátkodobou úlevou a léčba s dlouhodobou úlevou. Podrobnosti infografiky se nacházejí níže
Infografika popisující 3 nejčastější možnosti úlevy od alergie – vyhýbání se alergenu, léčba s krátkodobou úlevou a léčba s dlouhodobou úlevou. Podrobnosti infografiky se nacházejí níže

Jak dlouho trvá, než vám lék na alergii přinese úlevu?

Některé léky na alergii poskytují rychlou úlevu při výskytu nečekaných příznaků alergie.5 Jiné jsou pomalejší a musíte je užívat cíleně, před očekávaným kontaktem s alergenem.5 Nejpraktičtější možností je ale alergenová imunoterapie. Může to trvat několik týdnů až měsíců, než léčba přinese požadované účinky, ale úleva následně trvá výrazně dlouhodoběji než u jiných typů léčby.

Každý typ léku zabírá v jiných časových intervalech. Prohlédněte si různé možnosti jejich využití na základě účinnosti:

 • Některá antihistaminika mohou utlumit příznaky již do 30 minut. Můžete si je vzít těsně před odchodem z domu, abyste lépe zvládli alergickou rýmu.5 Antihistaminika stejně jako kortikosteroidy přinášejí jen krátkodobou úlevu ve formě potlačování příznaků a neléčí příčinu alergie.  
 • Antihistaminika s postupným uvolňováním obvykle účinkují až po 3 nebo 4 dnech.5 Kortikosteroidní nosní spreje mohou začít účinkovat přibližně po 7 až 8 hodinách, ale může trvat až 2 týdny, než dosáhnou plného účinku.1 Pokud tedy užíváte některý z těchto léků na alergii, poraďte se se svým lékařem, zda byste neměli začít například již před pylovou sezónou.
 • Skutečná léčba, která léčí alergii jako celek, tedy nejen její příznaky, ale hlavně její příčinu, je alergenová imunoterapie. Účinek alergenové imunoterapie by se měl začít projevovat již v následující pylové sezóně, pokud trpíte alergickou rýmou. Proto se doporučuje zahájit léčbu několik měsíců předtím, mimo sezónu vašeho alergenu – tedy co nejdříve po jejím skončení.

Jaké jsou rozdíly mezi volně prodejnými léky na alergii a léky na předpis?

K dispozici jsou léky na alergii, které se považují za bezpečné, účinné k potlačení příznaků a snadno použitelné bez nutnosti předpisu. Silnější léky už ale vyžadují lékařský předpis. Ty mohou řešit příznaky alergie, které jsou závažnější, komplexnější nebo obtížně zvládnutelné volně prodejnými léky. Účinný plán léčby může zahrnovat jeden z těchto typů léků nebo oba.

Najít alergologa

Potřebujete navštívit alergologa? Pomůžeme vám jej najít ve vašem okolí, aby vám mohl pomoci s výběrem léčby alergie.

Které léky na alergii jsou účinnější?

Antihistaminika a kortikosteroidy jsou u mnoha lidí léky první volby k potlačení různých příznaků alergie a mohou být vhodné na úvod, při nástupu příznaků.1,5 U mírných až středně závažných alergií je tendence sahat po volně prodejných druzích léků na alergii.

Výzkum publikovaný Evropskou akademií alergologie a klinické imunologie ukázal, že někteří lidé s alergickou rýmou mohou dobře reagovat na kombinaci antihistaminik a kortikosteroidů v nosních sprejích6 nebo na kombinované užívání antihistaminik a dekongestiv při snaze potlačit příznaky alergie. 6 Perorální antihistaminika mohou také zvýšit účinnost leukotrienových modifikátorů při krátkodobém uklidňování rýmy, kýchání a svědění.6 Je důležité však myslet při jejich užívání na to, že všechny tyto léky jen potlačují příznaky alergie a účinkují opravdu jen krátkodobě, na určitý konkrétní čas, kdy se příznaky objeví a i to ne vždy v plné míře.

Alergenová imunoterapie se zaměřuje na proškolení imunitního systému s cílem vyléčit příčinu alergie a tím i snížit příznaky.2 Její účinky byste měli pociťovat již během léčby, ale i dlouhodobě po skončení.2 
Klíčový rozdíl mezi alergenovou imunoterapií a jinými formami léčby je tedy to, že alergenová imunoterapie neléčí jen příznaky alergie, ale léčí i její příčinu. Tou je nepřiměřená reakce organismu na alergeny, které ve skutečnosti nejsou pro většinu lidí hrozbou.


Alergie je chronické a postupně se zhoršující (progredující) zánětlivé onemocnění způsobené nadměrnou reakcí imunitního systému, které se může projevovat různými příznaky a zasahovat různé oblasti a orgány organismu. Tento zánět není jen sezónní, přetrvává v těle během celého roku. To s sebou následně nese nejen riziko zhoršení příznaků, ale i přidružení jiných potíží či vzniku dalších alergií nebo progrese až do alergického astmatu. Proto potlačování příznaků antihistaminiky či kortikosteriody neznamená efektivní léčbu.

Léčbou alergie pomocí alergenové imunoterapie tak přispíváte k tomu, abyste v blízké budoucnosti odstranili nebo výrazně minimalizovali vliv alergie na váš každodenní život. Alergenová imunoterapie je i z důvodu toho, že pozitivně ovlivňuje vzniklý zánět v těle, léčbou dlouhodobou, s dlouhodobými účinky. Na rozdíl od léků, které poskytují jen krátkodobou úlevu, dokáže alergenová imunoterapie účinkovat i dlouho poté, co léčbu ukončíte díky vyléčení zánětu.

Které léky na alergii jsou považovány za silnější?

Účinnost léků na alergii, včetně těch na lékařský předpis, se u jednotlivých osob liší. Může záviset na chemickém složení organismu a anamnéze, jakož i na tom, jak přesně dodržujete pokyny pro jejich užívání a pravidelnost léčby. Léky na alergii pro dospělé jsou obecně silnější než ty pro děti, přestože se může jednat o tentýž lék.

Za silnější léky na alergii mohou být považovány také léky, které způsobují více vedlejších účinků. Pokud existuje alternativa v podobě méně zatěžující léčby pro organismus, je pravděpodobné, že se váš alergolog rozhodne pro tuto alternativu. Příkladem mohou být perorální kortikosteroidy1,4,6 nebo steroidní injekce, která je však méně častou formou léčby.7 Obě formy se někdy používají k potlačení příznaků, které vyžadují silnější léky na alergii.1,4,6

Lékař v bílém plášti se stetoskopem kolem krku podává pacientovi recept na lék na alergii

Kdy může být nutný lékařský předpis na lék na alergii?

Léky na lékařský předpis budete potřebovat v případě, že běžný volně prodejný lék na alergii vám nezabírá. Špatně zvládané příznaky alergie mohou být nepříjemné a vést k dalším vážnějším zdravotním komplikacím. Neustále ucpaný nos může zvýšit riziko bolestivých infekcí uší a vedlejších nosních dutin.1 Problémová alergická rýma, alergické astma nebo ekzém vám mohou narušit kvalitu spánku se vším, co k tomu patří.1 Při těžších případech alergie tedy mohou být léky na předpis účinnější.

Jaké druhy alergií lze skutečně léčit?

Mnohé alergie způsobují podobné příznaky, které postihují oči, nos, dutiny, kůži nebo ovlivňují dýchání, čímž je možné, že se užívají stejné typy léků na potlačení příznaků.1,5 Tím pádem mohou být krátkodobé léky na pylovou alergii využívány při tlumení příznaků alergie na domácí zvířata nebo roztoče.1 Naopak alergenová imunoterapie, která představuje jedinou skutečnou léčbu, se zaměřuje na příčinu alergie na specifické alergeny, a je tedy cílenou léčbou.2

Možná se ptáte, jaký je nejlepší lék na alergii s ucpaným nosem. Každý typ léků, které působí jen na krátkodobé potlačení příznaků, je cílený na jiné spektrum příznaků. Proto je nutné vědět, které z nich je vhodné užívat v jakém případě. Zde jsou 3 příklady krátkodobých léků na úlevu, které mohou zabírat na konkrétní příznaky:

Jaké druhy alergií lze skutečně léčit?

Mnohé alergie způsobují podobné příznaky, které postihují oči, nos, dutiny, kůži nebo ovlivňují dýchání, čímž je možné, že se užívají stejné typy léků na potlačení příznaků.1,5 Tím pádem mohou být krátkodobé léky na pylovou alergii využívány při tlumení příznaků alergie na domácí zvířata nebo roztoče.1 Naopak alergenová imunoterapie, která představuje jedinou skutečnou léčbu, se zaměřuje na příčinu alergie na specifické alergeny, a je tedy cílenou léčbou.2

Možná se ptáte, jaký je nejlepší lék na alergii s ucpaným nosem. Každý typ léků, které působí jen na krátkodobé potlačení příznaků, je cílený na jiné spektrum příznaků. Proto je nutné vědět, které z nich je vhodné užívat v jakém případě. Zde jsou 3 příklady krátkodobých léků na úlevu, které mohou zabírat na konkrétní příznaky:

 1. Kortikosteroidní nosní spreje se obecně doporučují k utlumení příznaků alergické rýmy, zejména u ucpaného nosu.1 Také při zánětu vedlejších nosních dutin a očních projevech alergie, jako je svědění a slzení.1 
 2. Antihistaminikum bývá preferovanou volbou u kopřivky, alergické kožní vyrážky.1 
 3. Kortikosteroidní inhalátor může zmírnit příznaky alergického astmatu.1

Alergenová imunoterapie je s ohledem na věk dostupná k léčbě těchto alergií:2

 • Pyl trav
 • Pyl stromů
 • Pyl ambrozie
 • Roztoči domácího prachu
 • Domácí zvířata (pes a kočka)
 • Bodnutí blanokřídlého hmyzu (vosy a včely)

Jaké jsou různé typy krátkodobých léků na úlevu na alergické reakce?

Toto jsou některé typy léků na alergii, které pravděpodobně pravidelně užíváte k potlačování a lepšímu zvládání příznaků, případně i spolu s léky bez léčiv, jako je například fyziologický roztok:1,6

 • Antihistaminika
 • Kortikosteroidy
 • Dekongestiva
 • Anticholinergika
 • Modifikátory leukotrienů
 • Stabilizátory žírných buněk

Příznaky alergie vás přesto mohou stále trápit, jelikož tyto léky je dokážou jen krátkodobě utlumovat. V takovém případě by mohla být lepší volbou pro vás jediná skutečná léčba – alergenová imunoterapie, která léčí příčinu alergie, ne jen její příznaky.

Antihistaminikum: Pravděpodobně nejběžnější lék na alergii

Antihistaminikum je jedním z nejběžněji užívaných léků ke zmírnění příznaků alergie, který se často užívá ve formě tablet a jiných perorálních forem, jakož i lokálně.1,3,6 Pomáhá lidem zvládnout příznaky alergie, jako je výtok z nosu a svědění, či slzení očí.1,3,6 Antihistaminikum snižuje fyzickou reakci na histamin, který se uvolňuje, když se vaše tělo cítí napadeno.3 To znamená, když máte alergickou reakci.3 Histamin je chemická látka, která stojí za mnoha vašimi příznaky podobnými nachlazení.3 Antihistaminika však mají mnohé vedlejší účinky, jako například malátnost a výrazná únava.

Kortikosteroidy: Nosní spreje a jiné léky na alergii

Kortikosteroidy jsou dalším běžně užívaným lékem na alergii.1,4,6 Mohou pomoci při stavech, jako je alergická rýma (alergická rhinitida), ekzém (atopická dermatitida) a alergické astma.1,4,6 Kortikosteroidy účinkují tak, že kopírují hormon kortizol, který přirozeně vytváří vaše tělo.4 Částečně krátkodobě působí na zánět, který je součástí alergické reakce.4

Lokální kortikosteroidy se zaměřují na určitou část vašeho těla. Může to být nosní sprej, někdy rovnou v kombinaci s antihistaminikem.1,4,6 Tím se potlačuje zánět v nose, což může pomoci při svědění a kýchání. 1,4,6 Kortikosteroidní inhalátor je běžná lokální léčba k otevření zúžených dýchacích cest, pokud máte alergické astma.1,4,6

Systémové kortikosteroidy léčí celé vaše tělo. Dodávají se buď ve formě tablet nebo injekcí a obvykle se předepisují v závažnějších případech. 1,4,6 Jejich dlouhodobé užívání je rovněž spojeno s více vedlejšími účinky, jako například lokální podráždění, otok či sucho v krku.

Kortikostoreoidy ani antihistaminika však váš problém s alergií ve skutečnosti neřeší.

Další typy léků na alergii

Každý lék působí na zmírnění a potlačení příznaků alergie jiným způsobem. Přečtěte si o některých z nich:

Lokální kortikosteroidy se zaměřují na určitou část vašeho těla. Může to být nosní sprej, někdy rovnou v kombinaci s antihistaminikem.1,4,6 

 Žena dívající se vzhůru si kape oční kapky ke zmírnění příznaků alergie, které pravděpodobně způsobuje poletující pyl, roztoči domácího prachu nebo alergeny domácích zvířat

Tím se potlačuje zánět v nose, což může pomoci při svědění a kýchání. 1,4,6 Kortikosteroidní inhalátor je běžná lokální léčba k otevření zúžených dýchacích cest, pokud máte alergické astma.1,4,6

Systémové kortikosteroidy léčí celé vaše tělo. Dodávají se buď ve formě tablet nebo injekcí a obvykle se předepisují v závažnějších případech. 1,4,6 Jejich dlouhodobé užívání je rovněž spojeno s více vedlejšími účinky, jako například lokální podráždění, otok či sucho v krku.

Kortikostoreoidy ani antihistaminika však váš problém s alergií ve skutečnosti neřeší.

Další typy léků na alergii

Každý lék působí na zmírnění a potlačení příznaků alergie jiným způsobem. Přečtěte si o některých z nich:

 • Dekongestiva mohou pomoci zmírnit problémy s alergickou rýmou tím, že vysuší vaše dýchací cesty. Tyto nosní spreje byste však neměli používat déle než několik dní, jinak mohou příznaky alergie ještě zhoršit.5
 • Anticholinergní nosní spreje mohou také snížit množství hlenu v nose.6
 • Modifikátory leukotrienu jsou dalším krátkodobým lékem na alergii, který zmírňuje příznaky dolních cest dýchacích, jako je sípání a dušnost, způsobené alergickým astmatem.1,6 Mohou také zmírnit alergickou rýmu, avšak jsou pouze na lékařský předpis. Leukotrieny jsou také chemickou látkou, kterou tělo uvolňuje, když imunitní systém detekuje alergen.5 
 • Stabilizátory žírných buněk v kombinaci s antihistaminiky v očních kapkách mohou být účinné na potlačení očních příznaků alergie a působí déle než samotná antihistaminika.11

I v tomto případě se jedná o léky na alergii, které příznaky jen potlačují a neléčí je dlouhodobě.

Úleva od alergie bez léků

Možná jste již slyšeli o některých z těchto jednoduchých domácích způsobů léčby alergie. Je to proto, že lidé je už léta používají ke zklidnění mírných až středně těžkých příznaků. Zde jsou čtyři, které můžete vyzkoušet:

1

Zklidňující fyziologický roztok:12

Nosní spreje a oční kapky jsou dostupné bez lékařského předpisu v lékárně. Fyziologický sprej může také zlepšit účinek léků na alergii, jako jsou antihistaminika.

2

Vodní pára:13

Horká sprcha nebo vdechování páry z misky s převařenou vodou může uvolnit hleny v nosních průchodech a zmírnit alergický kašel. Pomoci by mohl i zvlhčovač vzduchu.14

3

Med:

Při podráždění krku vyzkoušejte vodu s medem a citrónem. Lžička medu může být stejně účinná jako lék proti kašli. Pro děti toto platí až od věku jednoho roku.14

4

Filtrování vzduchu:

Výzkum ukázal, že nošení roušky v exteriéru pomohlo snížit oční a nosní příznaky alergické rýmy během pandemie COVID-19. 15 V interiérech vám zase může pomoci čistič vzduchu s HEPA filtrem, který dokáže odfiltrovat alergeny jako pyl, roztoče, spóry plísní či alergeny domácích zvířat z ovzduší vaší domácnosti. 16

Kdy je možné užívat alergenovou imunoterapii?

Alergie vám může ztěžovat každodenní život.1,6 Léky ke zmírnění příznaků vám nemusí vždy pomoci, případně účinkují jen krátkodobě. Také se možná obáváte, že vaše alergická rýma povede k alergickému astmatu, pokud ji nedokážete dostat pod kontrolu včas.1 V tom případě byste měli zvážit skutečnou a účinnou léčbu alergenovou imunoterapií. Pokud jste si o tomto typu léčby ještě nemluvili s vaším alergologem, zeptejte se ho na to.

Alergenová imunoterapie se zabývá hlavní příčinou vaší alergie.2 Cílem je léčit nejen vaše příznaky, ale i alergii jako celek, a tím i snížit nutnost užívání antihistaminik během léčby i po ní.1,2 Alergenová imunoterapie působí přirozeně, v souladu s vaším organismem. Opakované pravidelné podávání malých dávek alergenu postupně vytrénují váš imunitní systém tolerovat danou látku, aby vám již nezpůsobovala potíže.1,2 

U lidí s alergií na jed blanokřídlého hmyzu6 nebo arašídy9 může alergenová imunoterapie pomoci snížit riziko závažných systémových alergických reakcí, jako je například anafylaxe. V takovém případě je léčba život zachraňující.

Graf porovnávající krátkodobou úlevu od alergie, jako jsou antihistaminika a kortikosteroidy, s dlouhodobou úlevou od alergie, jakou je alergenová imunoterapie – buď ve formě tablet, kapek nebo injekcí
Graf porovnávající krátkodobou úlevu od alergie, jako jsou antihistaminika a kortikosteroidy, s dlouhodobou úlevou od alergie, jakou je alergenová imunoterapie – buď ve formě tablet, kapek nebo injekcí

Jaký lék na alergii je vhodný při silné alergické reakci, která postihuje celé tělo?

Adrenalin1,6 je využíván k léčbě anafylaxe, závažné systémové alergické reakce. Jedná se o hormon, který vaše tělo přirozeně vytváří. Zvýšení jeho hladiny může pomoci snížit zánět, usnadnit dýchání a zvýšit nebezpečně nízký krevní tlak.1 Předepisuje se formou autoinjektoru, nejčastěji lidem alergickým na potraviny, léky nebo bodnutí blanokřídlého hmyzu.1,6 

Doporučuje se mít u sebe vždy dva autoinjektory.1 Pokaždé okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, i když se po injekci začnete cítit lépe, může totiž nastat opožděná sekundární reakce.1

Jakou formu mohou mít léky na alergii?

Léky na alergii existují ve formě očních kapek, krémů, gelů a nosních sprejů zaměřených na krátkodobé utlumení konkrétního příznaku, například ucpaný nos. Tablety, injekce nebo jiné léky na alergii v tekuté formě dokážou léčit celou řadu příznaků najednou. Konkrétně alergenová imunoterapie, ta může mít formu tablet, kapek (SLIT) nebo injekcí (SCIT).

Chcete-li lék na alergii, díky kterému budete mít pocit, že máte svůj stav opravdu pod kontrolou, musí vhodně zapadnout i do vašeho každodenního režimu. Dodržování léčebného plánu je klíčové pro dosažení účinku léčby. Zeptejte se vašeho alergologa na alergenovou imunoterapii, která vám nemusí nijak zasahovat do běžného života.

Jaké jsou možnosti frekvence dávkování léků na alergii?

Léky na alergii, jako jsou antihistaminika a kortikosteroidy, dokážou tlumit příznaky jen pokud jsou ve vašem těle. V příbalovém letáku pro pacienta se dozvíte, jak často je máte užívat. Bude však třeba na ně myslet pokaždé, když přijdete do kontaktu s alergeny, a to i během celého života. Alergenová imunoterapie je dlouhodobější léčba, kterou je třeba užívat pravidelně po určitou dobu. Četnost dávkování závisí na tom, jakou formu léčby máte. Má však dlouhodobý efekt, přetrvávající i roky po ukončení léčby, a navíc má i preventivní efekt a umí vás alergie zbavit.

Tablety a kapky se při léčbě alergenovou imunoterapií užívají denně, poprvé v ordinaci lékaře a následně doma.19 Doba léčby je přibližně 3 roky.18,19,20 Není to však nic složitého. Injekce je nutno podávat v ambulanci lékaře jednou nebo dvakrát týdně v prvotní fázi zvyšování dávek.18,21 Množství alergenu se zvyšuje postupně do úrovně udržovací dávky.18,21 Tehdy jsou injekce časově více rozptýleny.18,21 Doba léčby je při injekcích až 5 let.18,21 

Včasný začátek léčby alergenovou imunoterapií může zabránit vzniku nových alergií a zhoršení alergických stavů, jakož i efektivně řešit současné příznaky.1

Mohou děti užívat léky na alergii?

Děti mohou užívat krátkodobé léky na alergii, pokud jsou pro ně vhodné vzhledem k věku. Dávka bude pravděpodobně nižší než u léků pro dospělé a pokyny se mohou lišit podle věku a hmotnosti dítěte. Alergenová imunoterapie je obvykle dostupná od 5 let, v závislosti na alergickém spouštěči (alergenu) vašeho dítěte.21

Před podáváním jakýchkoli léků dětem se poraďte se svým alergologem. U dětí jsou to právě rodiče, kteří denně řídí plán léčby dítěte. Doporučujeme vám vést si deník alergie a značit si, jak léčba účinkuje, abyste to mohli při příští návštěvě prokonzultovat s vaším lékařem. Doma skladujte léky na bezpečném místě mimo dosah dětí.

Holčička kýchá do papírového kapesníku a smrká – možná by jí lék na alergii mohl poskytnout úlevu od nepříjemné alergické rýmy

Jaké jsou vedlejší účinky léků na alergii?

Vedlejší účinky léků na alergii jsou uvedeny v příbalovém letáku.8 Samozřejmě, liší se v závislosti na tom, zda užíváte starší nebo novější typy antihistaminik, 1 kortikosteroidů nebo alergenovou imunoterapii. Jakékoli nové příznaky či vedlejší účinky vždy oznamte svému lékaři, aby mohl zvážit změnu dávkování nebo léku.

 • Krátkodobá úleva u alergie: Starší typy antihistaminik mají tendenci způsobovat ospalost.1,3,6 
 • Krátkodobá úleva u alergie: Starší typy antihistaminik mají tendenci způsobovat ospalost.1,3,6 Lokální kortikosteroidy mohou vyvolat lokální vedlejší účinky na místě, kde jste je použili (kůže, nos apod.).4,5 Mohou se vyskytnout i nebezpečnější systémové vedlejší účinky, které postihují celé tělo., podobně jako u steroidních tablet a injekcí.4 To je však pravděpodobnější při vysokých dávkách užívaných dlouhodobě, kterým se lékaři snaží vyhnout.4
 • Dlouhodobá úleva od alergie: Na začátku léčby alergenovou imunoterapií jsou lokálně očekávané účinky pravděpodobnější. Ty většinou připomínají slabší alergickou reakci, ale trvají pár desítek minut, pokud se vůbec objeví, a vymizí do několika týdnů.18,19,20,21 Vaše tělo by se mělo postupně stávat tolerantnějším a s každou dávkou alergenu by mělo reagovat méně. Aby se zabránilo jakékoli riziko závažné reakce, injekce se vždy podávají na klinice.18,21 První užití tablet nebo kapek by mělo také proběhnout v ordinaci alergologa, aby se odpozorovala případná reakce.18,19,20,21

Lokální kortikosteroidy mohou vyvolat lokální vedlejší účinky na místě, kde jste je použili (kůže, nos apod.).4,5 Mohou se vyskytnout i nebezpečnější systémové vedlejší účinky, které postihují celé tělo., podobně jako u steroidních tablet a injekcí.4 To je však pravděpodobnější při vysokých dávkách užívaných dlouhodobě, kterým se lékaři snaží vyhnout.4

 • Dlouhodobá úleva od alergie: Na začátku léčby alergenovou imunoterapií jsou lokálně očekávané účinky pravděpodobnější. Ty většinou připomínají slabší alergickou reakci, ale trvají pár desítek minut, pokud se vůbec objeví, a vymizí do několika týdnů.18,19,20,21 Vaše tělo by se mělo postupně stávat tolerantnějším a s každou dávkou alergenu by mělo reagovat méně. Aby se zabránilo jakékoli riziko závažné reakce, injekce se vždy podávají na klinice.18,21 První užití tablet nebo kapek by mělo také proběhnout v ordinaci alergologa, aby se odpozorovala případná reakce.18,19,20,21

Váš lékař bude muset být informován o všech dalších lécích, které užíváte, protože léky se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte jej také o těhotenství nebo kojení, protože by to mohlo ovlivnit plán léčby.

Mohou léky na alergii způsobit ospalost?

Starší antihistaminika první generace potlačují nejen příznaky ale i chuť do života, protože mohou způsobovat výraznější pocit ospalosti.1,3,6,22 Obvykle jsou označeny varováním, že po jejich užití nesmíte řídit nebo obsluhovat těžké stroje. Tento typ můžete upřednostnit, pokud vám alergická rýma brání v dobrém spánku.3 Novější antihistaminika druhé generace se v současnosti doporučují při alergické rýmě a kopřivce (urtikarii).1,3,6,22

Mezi antihistaminika první generace patří:22

 • chlorfenamin
 • prometazin
 • hydroxyzin

Můžete užívat léky na alergii během těhotenství?

Těhotné maminky mohou užívat perorální antihistaminika a lokální kortikosteroidy k potlačení příznaků.23 V prvním trimestru se však doporučuje vyhnout perorálním kortikosteroidům i dekongestivům, jakož i ostatním lékům. 23 V alergenové imunoterapii pravděpodobně můžete pokračovat, pokud léčba probíhá dobře, ale doporučuje se nezačínat novou léčbu, dokud se nenarodí dítě.18,20 

Přibližně třetina žen s alergickou rhinitidou (alergickou rýmou) zjistí, že se jejich příznaky v těhotenství zhoršují.23 Mnohé zase mají pocit, jako by se u nich náhle objevila alergie, avšak rýma vyvolaná těhotenstvím pravděpodobně brzy po porodu zmizí.23 V tom všem vám bude umět poradit váš porodník i váš alergolog.

Můžete během kojení užívat léky na alergii?

Většina léků může přejít do mateřského mléka, ale obvykle je to ve velmi malém množství.24 Vždy se nejprve poraďte se svým lékařem, ale užívání antihistaminik nebo dekongestiv během kojení by mělo být v pořádku.24 Vyberte si takový typ, který budete užívat každých 4–6 hodin, aby se rychle dostal z vašeho těla a počkejte s užíváním až po kojení.24 

Krátkodobá úleva od alergie může ovlivnit i vaši tvorbu mléka.24 Opět doporučujeme konzultovat to se svým lékařem ihned, jakmile budete mít pocit, že se to děje. Lékař vám může doporučit, abyste během kojení místo perorální úlevy od příznaků alergie používali nosní spreje a užívali raději jeden lék než kombinaci více.24 Můžete také vyzkoušet fyziologický roztok jako možnost zvládání alergie bez léků.24

Co se může stát, pokud užíváte léky na alergii a nemáte alergii?

Některé krátkodobé léky na alergii určené k potlačení příznaků jsou zároveň léky na nealergickou rýmu. Ucpaný nos a podobně, který je způsoben virem, počasím, štiplavým nebo kořeněným jídlem, alkoholem nebo vdechnutím něčeho dráždivého, jako je kouř nebo chemikálie.25 Pomoci při těchto stavech by mohly právě kortikosteroidy, antihistaminika nebo dekongestivní nosní spreje.25

Pokud však nevíte, co způsobuje vaše příznaky podobné alergii, nemusí to vždy být vhodné léky ve vašem případě.

Některé krátkodobé léky na alergii určené k potlačení příznaků jsou zároveň léky na nealergickou rýmu. Ucpaný nos a podobně, který je způsoben virem, počasím, štiplavým nebo kořeněným jídlem, alkoholem nebo vdechnutím něčeho dráždivého, jako je kouř nebo chemikálie.25 Pomoci při těchto stavech by mohly právě kortikosteroidy, antihistaminika nebo dekongestivní nosní spreje.25

Pokud však nevíte, co způsobuje vaše příznaky podobné alergii, nemusí to vždy být vhodné léky ve vašem případě. Mohly by se vyskytnout nepříjemné vedlejší účinky, které jsme již zmiňovali v dřívější části článku a zároveň byste tím mohli oddálit správnou léčbu. Poraďte se se svým lékařem, aby vám stanovil relevantní diagnózu.

Mám si před užíváním léků na alergii provést nějaké testy?

Před užíváním léků na alergii můžete potřebovat test, který vám pomůže potvrdit váš alergický stav a identifikovat spouštěč alergie. Opakované testování může být užitečné i v případě, že se vaše příznaky změnily. Váš alergolog zinterpretuje výsledky kožního prick testu nebo alergologického krevního testu spolu s vaší anamnézou.

Zaznamenávejte si, kdy a kde se u vás objevují některé z běžných alergických příznaků a vezměte si vaše poznámky s sebou na kontrolu k alergologovi. Mezi další důležité informace, které budou vašeho lékaře zajímat patří jakákoli rodinná anamnéza alergií.

Skříňka v koupelně s polootevřenými dveřmi, na kterých se nachází bílý kříž v zeleném kruhu, symbolizující úložný prostor pro léky

Mohly by se vyskytnout nepříjemné vedlejší účinky, které jsme již zmiňovali v dřívější části článku a zároveň byste tím mohli oddálit správnou léčbu. Poraďte se se svým lékařem, aby vám stanovil relevantní diagnózu.

Mám si před užíváním léků na alergii provést nějaké testy?

Před užíváním léků na alergii můžete potřebovat test, který vám pomůže potvrdit váš alergický stav a identifikovat spouštěč alergie. Opakované testování může být užitečné i v případě, že se vaše příznaky změnily. Váš alergolog zinterpretuje výsledky kožního prick testu nebo alergologického krevního testu spolu s vaší anamnézou.

Zaznamenávejte si, kdy a kde se u vás objevují některé z běžných alergických příznaků a vezměte si vaše poznámky s sebou na kontrolu k alergologovi. Mezi další důležité informace, které budou vašeho lékaře zajímat patří jakákoli rodinná anamnéza alergií.

Některé typy léků na zmírnění alergie mohou ovlivnit výsledky testů. Před kožním prick testem musíte například vysadit antihistaminika.6 Informujte vašeho alergologa i o tom, zda užíváte nějaké jiné léky. Řekne vám, zda musíte jejich užívání pozastavit a na jak dlouho.

Jaké jsou nejčastější příznaky alergie?

Mezi nejčastější příznaky alergie patří svědění, výtok z nosu nebo ucpaný nos, kýchání a slzení očí, kožní vyrážky a otoky, kašel, sípání nebo žaludeční a střevní problémy při potravinové alergii.1 Záleží na tom, kde se alergický spouštěč dostane do kontaktu s tělem. Zvládání příznaků alergie začíná doporučením na vyhýbání se danému alergenu, což však není vždy možné. Proto je důležité nasadit efektivní a účinnou léčbu co nejdříve, aby nedošlo k výraznému zhoršení příznaků a vašeho zdravotního stavu.

Svědivá rýma a kýchání1,5,25

Alergeny přenášené vzduchem, jako jsou pyl, roztoči, plísně a alergeny domácích zvířat většinou intenzivně ovlivňují váš dýchací systém, protože je vdechujete. Mezi tyto příznaky patří svědivá rýma, kýchání, ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a zatékání hlenu (pocit hlenu pohybujícího se v zadní části hrdla). Souhrnně se nazývají také alergická rýma (také známé také jako senná rýma).

Kašel a sípání1

Jedno alergické onemocnění může vést k dalšímu a u lidí s alergickou rýmou se může vyvinout alergické astma. Kromě kašle a sípání mohou příznaky zahrnovat i tlak na hrudi a dušnost.

Svědící a slzící oči6

Ty samé alergeny přenášené vzduchem mohou způsobit alergickou konjunktivitidu tím, že se dostanou do kontaktu s povrchem vašich očí. Je běžné, že nosní a oční příznaky alergie jdou ruku v ruce a proto se někdy nazývají souhrnně i jako alergická rhinokonjunktivitida.

Kožní vyrážky a otoky1

Ekzém a kopřivka jsou dva nejčastější příznaky kožní alergie. Kopřivku často doprovází i otok. Svědivé vyrážky mohou postihnout oblast, kde jste přišli do kontaktu s alergenem. Tato reakce může být také součástí systémové alergické reakce, například na potraviny, léky nebo jed hmyzu.

Žaludeční problémy1

Potravinové alergie mohou způsobit nevolnost. Dalšími příznaky může být zvracení, jakož i průjem a křeče. Tyto příznaky je možné si zaměnit s potravinovou intolerancí, proto je velmi důležité poradit se se svým lékařem, pro stanovení přesné diagnózy.

Zkrácená verze

Zvládání jakékoli alergie začíná správným nastavením léčby. Váš alergolog vám s tím může pomoci a spolu s vámi navrhne nejlepší plán léčby.

Mnohé typy léků pro krátkodobou úlevu od alergie jsou stejné bez ohledu na to, zda je spouštěčem pyl, roztoči, alergeny domácích zvířat nebo plísně. Nejběžnější léky, avšak jen ke krátkodobé úlevě a potlačení příznaků alergie, jsou antihistaminika a kortikosteroidy. Existují ve formě tablet, nosních sprejů, očních kapek a krémů, které na krátkou dobu utlumují nebo maskují příznaky alergie, ale mají často nepříjemné vedlejší účinky. V případě spouštěčů s větší pravděpodobností způsobení závažné systémové alergické reakce, probíhá léčba adrenalinem.

Je však nutno dodat, že zmíněné typy léků na alergii příčinu alergie neléčí, jen potlačují její příznaky, a to také krátkodobě. Jedinou skutečnou léčbou alergie je alergenová imunoterapie.

Nejúčinnější volbou pro skutečnou léčbu alergie je tedy alergenová imunoterapie. Ta léčí kromě příznaků také hlavní příčinu onemocnění pravidelným podáváním malých dávek alergenu. Cílem je postupně naučit přehnaně reaktivní imunitní systém danou látku tolerovat. Menší až žádný výskyt příznaků pak znamená menší potřebu pravidelného užívání krátkodobých léků na alergii. Alergenová imunoterapie je jedinou léčbou, která může ovlivnit přirozený průběh alergického onemocnění – vývoj nových senzibilizací a klinický vývoj, včetně progrese alergické rýmy do astmatu. Je dostupná ve formě tablet, kapek nebo injekcí, v závislosti na věku a typu alergie. Lze jí léčit alergii na pyl, domácí zvířata, roztoče a jed blanokřídlého hmyzu.

Jsme tu, abychom vám pomohli

Pokud jste se dostali až na konec tohoto článku o lécích na alergii, děkujeme vám. Přestože je rozsáhlejší, není možné obsáhnout úplně všechno. Máte-li dotazy, prosím obraťte se na nás. Chcete se podělit o svůj příběh ze života s alergií? Můžete nám napsat e-mail nebo navštívit naši stránku klarify na Facebooku nebo Instagramu.

klarify vychází z vědeckých poznatků o alergiích, které zjednodušuje v rámci přísného procesu. Používáme aktuální a důvěryhodné zdroje informací. Odborníci z řad lékařů kontrolují náš obsah předtím, než jej s vámi sdílíme. Spolu s redakčním týmem klarify se snaží být vždy přesní, důkladní, jasní a objektivní. Přečtěte si naši redakční politiku a zjistěte více.

Naposledy revidováno zdravotnickým odborníkem 21. března 2024.

Reference

1. World Allergy Organization. White book on allergy. Retrieved 17 November 2023
https://www.worldallergy.org/UserFiles/file/WhiteBook2-2013-v8.pdf

2. British Society for Immunology. Allergy briefing. Retrieved 17 November 2023
https://www.immunology.org/policy-and-public-affairs/briefings-and-position-statements/allergy

3. Farzam K, Sabir S, O'Rourke MC. Antihistamines. [Updated 2023 Jul 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Retrieved 17 November 2023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538188/

4. Hodgens A, Sharman T. Corticosteroids. [Updated 2023 May 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Retrieved 17 November 2023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554612/ 

5. American College of Allergy, Asthma & Immunology. Hay fever. Retrieved 17 November 2023
https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/hay-fever/ 

6. European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Global atlas of allergy. Page 282. Retrieved 17 November 2023 http://www.eaaci.org/GlobalAtlas/GlobalAtlasAllergy.pdf 

7. Bayoumy AB, van Schie F, Stegeman I, Blijleven EB, van der Veen EL, de Ru JA. Intramuscular corticosteroid injections in seasonal allergic rhinitis: A systematic review. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2021;6(5):911-923. Published 2021 Sep 4. doi:10.1002/lio2.645. Retrieved 17 November 2023
https://onlinelibrary.wiley.com/share/SXHUBHUDBVYAVRRNUVFW?target=10.1002/lio2.645

8. Bozek A, Pyrkosz K. Immunotherapy of mold allergy: A review. Retrieved 17 November 2023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5647975/

10. EC Union Register of medicinal products for human use. Retrieved 17 November 2023
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1495.htm

11. Dupuis P, Prokopich CL, Hynes A, Kim H. A contemporary look at allergic conjunctivitis. Allergy Asthma Clin Immunol. 2020 Jan 21;16:5. doi: 10.1186/s13223-020-0403-9. Retrieved 17 November
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6975089

12. Rhinology Online. The role of saline nasal sprays or drops in nasal hygiene: a review of the evidence and clinical perspectives*. Retrieved 17 November 2023
https://www.rhinologyonline.org/Rhinology_online_issues/manuscript_102.pdf

13. Vathanophas V, Pattamakajonpong P, Assanasen P, Suwanwech T. The effect of steam inhalation on nasal obstruction in patients with allergic rhinitis. Asian Pac J Allergy Immunol. 2021 Dec. doi: 10.12932/AP-090818-0393. Retrieved 17 November 2023
https://apjai-journal.org/wp-content/uploads/2019/06/AP-090818-0393.pdf 

14. Centers for Disease Control and Prevention. Sore throat. Retrieved 17 November 2023
https://www.cdc.gov/antibiotic-use/sore-throat.html

15. Mengi E, Kara C O, Alptürk U, Topuz B. The effect of face mask usage on the allergic rhinitis symptoms in patients with pollen allergy during the covid-19 pandemic. Am J Otolaryngol. 2022 Jan-Feb;43(1):103206. doi: 10.1016/j.amjoto.2021.103206. Retrieved 17 November 2023
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34534761/ 

16. US Environmental Protection Agency. What is a HEPA filter? Retrieved on 17 November 2023
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/what-hepa-filter

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18331513

17. Golden DBK, Demain J, Freeman T, Graft D, Tankersley M, Tracy J, Blessing-Moore J, Bernstein D, Dinakar C, Greenhawt M, Khan D, Lang D, Nicklas R, Oppenheimer J, Portnoy J, Randolph C, Schuller D, Wallace D. Stinging insect hypersensitivitiy. A practice parameter update 2016. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. Vol 118, Issue 1, P28-54, Jan 01, 2017. Retrieved 17 November 2023
https://www.aaaai.org/Aaaai/media/Media-Library-PDFs/Allergist%20Resources/Statements%20and%20Practice%20Parameters/Stinging-insect-hypersensitivity-2016.pdf

20. Roberts G, Pfaar O, Akdis A, Ansotegui IJ, Durham SR, Gerth van Wijk R, Halken S, Larenas-Linnemann D, Pawankar R, Pitsios C, Sheikh A, Worm M, Arasi S, Calderon MA, Cingi C, Dhami S, Fauquert JL, Hamelmann E, Hellings P, Jacobsen L, Know EF, Lin SY, Maggina P, Mösges R, Oude Elberink JNG, Pajno GB, Pastorello EA, Penagos M, Rotiroti G, Schmidt-Weber CB, Timmermans F, Tsilochristou O, Varga E-M, Wilkinson JN, Williams A, Zhang L, Agache I, Angier E, Fernandez-Rivas M, Jutel M, Lau S, van Ree R, Ryan D, Sturm GJ, Muraro A. European Journal of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Guidelines on Allergen Immunotherapy. Allergic rhinoconjunctivitis. 23 September 2017. doi.org/10.1111/all.13317. Retrieved 18 November 2023
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.13317

22. NHS. Antihistamines. Retrieved 18 November 2023.
https://www.nhs.uk/conditions/antihistamines/

23. Gupta KK, Anari S. Medical management of rhinitis in pregnancy. Auris Nasus Larynx, Vol 49: Issue 6, 2022. p905-911. ISSN 0385-8146. Retrieved 18 November 2023
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0385814622000323

24. Children’s Mercy Lactation Services. Cold and allergy medications and breastfeeding. Retrieved 19 November 2023
https://www.childrensmercy.org/siteassets/media-documents-for-depts-section/departments/fetal-health-center/postpartum-services/cold-and-allergy-medications-and-breastfeeding.pdf

25. Dykewicz MS, Wallace DV, Amrol DJ, et al. Rhinitis 2020: A practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2020;146(4):721-767. doi:10.1016/j.jaci.2020.07.007. Retrieved 19 November 2023
https://www.jacionline.org/action/showPdf?pii=S0091-6749%2820%2931023-X

26. Liang TZ, Chao JH. Inhaled Corticosteroids. [Updated 2023 May 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Retrieved 27 November 2023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470556/

27. British Society for Immunology. Allergy briefing. Retrieved 18 December 2023
https://www.immunology.org/policy-and-public-affairs/briefings-and-position-statements/allergy

28. World Allergy Organization. White book on allergy. Retrieved 18 December 2023
https://www.worldallergy.org/UserFiles/file/WhiteBook2-2013-v8.pdf

29. Roberts G, Pfaar O, Akdis A, Ansotegui IJ, Durham SR, Gerth van Wijk R, Halken S, Larenas-Linnemann D, Pawankar R, Pitsios C, Sheikh A, Worm M, Arasi S, Calderon MA, Cingi C, Dhami S, Fauquert JL, Hamelmann E, Hellings P, Jacobsen L, Know EF, Lin SY, Maggina P, Mösges R, Oude Elberink JNG, Pajno GB, Pastorello EA, Penagos M, Rotiroti G, Schmidt-Weber CB, Timmermans F, Tsilochristou O, Varga E-M, Wilkinson JN, Williams A, Zhang L, Agache I, Angier E, Fernandez-Rivas M, Jutel M, Lau S, van Ree R, Ryan D, Sturm GJ, Muraro A. European Journal of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Guidelines on Allergen Immunotherapy. Allergic rhinoconjunctivitis. 23 September 2017. doi.org/10.1111/all.13317