Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti 10. listopadu 2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů (společně s našimi podmínkami poskytování služeb a dalšími dokumenty, na které odkazují) stanovují základ pro zpracovávání jakýchkoli osobních údajů, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Přečtěte si prosím pozorně následující text, abyste porozuměli našemu pohledu a postupům týkajícím se vašich osobních údajů a toho, jak s nimi budeme nakládat. Používáním naší aplikace a návštěvou našich webových stránek přijímáte postupy popsané v těchto zásadách. 

KDO JSME? (NAŠE TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE) 

Aplikaci a webové stránky vám poskytuje společnost ALK e-com A/S (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“):

ALK e-com A/S
Bøge Allé 6
2970 Hørsholm
Dánsko 

E-mail: support-cz@klarify.me

Můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím tohoto odkazu.

Registrace společnosti

Dánské identifikační číslo společnosti (CVR): 39266881

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ

Vaše údaje zpracováváme obecně pouze tehdy, pokud je to potřeba pro naše legitimní obchodní účely, pokud tak musíme činit z důvodu příslušných zákonů nebo pokud nám své údaje poskytnete dobrovolně (tj. udělením souhlasu).

Citlivé osobní údaje, jako jsou údaje o zdravotním stavu, zpracováváme pouze v případě, že to umožňují příslušné zákony, nebo pokud nám dáte svůj výslovný a informovaný souhlas.

Prostřednictvím naší aplikace a webových stránek nebudeme vědomě shromažďovat údaje o dětech online. V jiných situacích takové údaje shromažďujeme pouze tehdy, je-li to relevantní a povoleno zákonem.

Pro zpracování vašich osobních údajů musíme mít vždy důvod („účel“) a právní základ, které jsou povoleny zákonem. Veškeré údaje používané aplikací a webovými stránkami budou uloženy ve vašem zařízení, mimo naši kontrolu, nebo budou používány službou Google Analytics, jak je popsáno níže.

(i) ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ PŘI POUŽÍVÁNÍ NAŠÍ APLIKACE

TYP ÚDAJŮ: kontaktní údaje (včetně křestního jména, příjmení, e-mailové adresy), datum narození a pohlaví.

ÚČEL: k umožnění instalace aplikace, vytvoření profilu, sdílení informací a přijímání informací, služeb nebo jiných nabídek přizpůsobených vašim potřebám. K řešení problémů nebo poskytnutí odpovědí na vaše dotazy (podle potřeby).

PRÁVNÍ ZÁKLAD: souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a dle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR ve vztahu k údajům o zdravotním stavu, je-li to relevantní) a plnění naší smlouvy s vámi (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Nezbytné pro náš oprávněný zájem (abychom mohli aplikaci poskytovat a vylepšovat ji) (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

DOBA UCHOVÁVÁNÍ: údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, jak si přejete (viz část „Jaká jsou vaše práva“ níže), nebo po dobu, která je podle našeho názoru relevantní pro danou obchodní situaci nebo službu, podle toho, co nastane dříve. Pokud byste chtěli získat další informace o našich dobách uchovávání údajů, kontaktujte prosím: [vložte e-mailovou adresu specifickou pro danou zemi].  

ZDROJ ÚDAJŮ: údaje budou získány z informací, které nám poskytnete při vytváření svého profilu prostřednictvím naší aplikace.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ: údaje se vyžadují pro účely vytvoření profilu a bez těchto údajů nebudete moci využívat aplikaci a personalizované statistiky na maximum.

TYP ÚDAJŮ: behaviorální analytické údaje, zda jsou oznámení (mohou zahrnovat upozornění, zvuky a symboly ikon) zapnutá nebo vypnutá, zda bylo uděleno povolení k zasílání zpravodaje, a jakékoliv zdravotní údaje, které jste poskytli.  

ÚČEL: přizpůsobit uživatelské prostředí, přizpůsobit obsah a poskytovat vám přizpůsobené nabídky. Sledování fungování aplikace a chování uživatelů, abychom mohli zlepšovat uživatelské prostředí.

PRÁVNÍ ZÁKLAD: souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a dle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR ve vztahu k údajům o zdravotním stavu, je-li to relevantní) a nezbytná potřeba pro náš oprávněný zájem (ke zlepšování, vývoji a poskytování lépe přizpůsobených produktů a služeb) (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

OBDOBÍ UCHOVÁVÁNÍ: údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, jak si přejete (viz část „Jaká jsou vaše práva“ níže), nebo po dobu, která je podle našeho názoru relevantní pro danou obchodní situaci nebo službu, podle toho, co nastane dříve. Pokud byste chtěli získat další informace o našich dobách uchovávání údajů, kontaktujte prosím: [vložte e-mailovou adresu specifickou pro danou zemi].

ZDROJ ÚDAJŮ: údaje budou získány z informací, které nám poskytnete a z vašeho způsobu používání aplikace.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ: v nastavení aplikace můžete kdykoliv vypnout sběr údajů (tj. nejste povinni data poskytnout), ale bez těchto údajů nebudeme schopni zajistit, aby pylové zpravodajství bylo přesné a personalizované.

TYP ÚDAJŮ: zeměpisná poloha, záznam uživatelů o pylech včetně data a času.

ÚČEL: poskytnout vám přesnější údaje o kvalitě vzduchu a pylech a přizpůsobit se vám. S vaším souhlasem vám můžeme zasílat oznámení při změně množství pylu ve vaší lokalitě.

PRÁVNÍ ZÁKLAD: souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a dle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR ve vztahu k údajům o zdravotním stavu, je-li to relevantní) a nezbytnost pro náš oprávněný zájem (k zajištění, že jsou pylové informace personalizované, a ke shromažďování anonymizovaných údajů používaných pro statistické účely za účelem vylepšení aplikace) (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

DOBA UCHOVÁVÁNÍ: údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, jak si přejete (viz část „Jaká jsou vaše práva“ níže), nebo po dobu, která je podle našeho názoru relevantní pro danou obchodní situaci nebo službu, podle toho, co nastane dříve. Pokud byste chtěli získat další informace o našich dobách uchovávání údajů, kontaktujte prosím: [vložte e-mailovou adresu specifickou pro danou zemi].  

ZDROJ ÚDAJŮ: údaje budou získány z informací, které nám poskytnete při zadávání vaší aktuální polohy a zaznačení údajů k alergii.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ: údaje nemusíte poskytovat, pokud nechcete. V takovém případě nebude vaše lokalita použita a nebudete dostávat přesné pylové informace. Své předvolby můžete v nastavení kdykoliv změnit. Údaje, které o vás aplikace získala, si můžete v nastavení kdykoli stáhnout a vymazat. Nedojde při tom k vymazání žádných anonymizovaných údajů používaných pro statistické účely.

(ii) ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ PŘI POUŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK


TYP ÚDAJŮ: kontaktní údaje (včetně křestního jména, příjmení, čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy) a obsah vaší komunikace.

ÚČEL: abychom vám umožnili přihlásit se k naší marketingové komunikaci a k zasílání informací o službách přizpůsobených podle vašich potřeb. K řešení problémů nebo k poskytnutí odpovědí na vaše dotazy (podle potřeby), když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

PRÁVNÍ ZÁKLAD: souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a dle čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR ve vztahu k údajům o zdravotním stavu, je-li to relevantní) s marketingovou komunikací a oprávněné zájmy (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na vyřešení problémů nebo poskytnutí odpovědí na vaše dotazy.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ: tak dlouho, jak je to pro tento účel nutné (údaje budou předmětem pravidelného přezkoumání).

ZDROJ ÚDAJŮ: údaje od vás budou shromažďovány, když nás kontaktujete nebo se přihlásíte k odběru naší marketingové komunikace.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ: údaje nemusíte poskytnout a z odběru zpravodaje (zpravodajů) se můžete kdykoli odhlásit.

TYP ÚDAJŮ: technické údaje (včetně IP adresy).

ÚČEL: k analýze obvyklého způsobu prohlížení našich webových stránek uživateli, abychom je mohli provozovat, rozvíjet a zlepšovat. Účel jednotlivých souborů cookie naleznete v části „Soubory cookie“ níže a v našich zásadách používání souborů cookie.

PRÁVNÍ ZÁKLAD: zpracování nezbytné pro naše oprávněné zájmy (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), jak je popsáno v účelu. Používání souborů cookie je však podmíněno vaším předchozím souhlasem, s výjimkou nezbytně nutných (technických) souborů cookie, které jsou vždy aktivní.

OBDOBÍ UCHOVÁVÁNÍ: viz část „Soubory cookie“ níže a naše zásady používání souborů cookie. Stanovíme vhodnou dobu uchovávání technických údajů a při určování toho, co je vhodné, zvážíme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko újmy v důsledku neoprávněného použití nebo zpřístupnění vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, to, zda můžeme dosáhnout těchto účelů jinými prostředky, a příslušné právní, regulační nebo jiné požadavky. Pokud byste chtěli získat další informace o našich dobách uchovávání údajů, kontaktujte prosím: [vložte e-mailovou adresu specifickou pro danou zemi].

ZDROJ ÚDAJŮ: během vaší interakce s našimi webovými stránkami budeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení, aktivitách a způsobech procházení webu. Tyto údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie nebo podobných technologií. Viz část „Soubory cookie“ níže a naše zásady používání souborů cookie.    

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ A DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ: ve svém prohlížeči můžete nastavit, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie. Můžete zároveň zakázat/povolit soubory cookie přímo na naší webové stránce. Pokud však soubory cookie zakážete nebo odmítnete, některé části našich webových stránek se stanou nedostupnými nebo nebudou fungovat správně. Viz část „Soubory cookie“ níže a naše zásady používání souborů cookie.

(iii) AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Abychom vám mohli poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby přizpůsobené vašim potřebám a očekáváním, můžeme používat automatické nástroje a používané typy nástrojů jsou popsány v části „Soubory cookie“ níže. Nebudou však pro vás přijímána žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), jež by měla právní účinky, které by se vás týkaly, nebo by vás významně to ovlivnilo podobným způsobem. 

KOMU ZPŘÍSTUPNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

  1. ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI ALK A EXTERNÍ ZPRACOVATELÉ

Příjemci vašich osobních údajů budou zaměstnanci subjektů patřících do skupiny ALK Group a externí zpracovatelé poskytující konkrétní služby a zpracovávající osobní údaje naším jménem, a to pouze v souladu s našimi pokyny. Vaše osobní údaje dostanou pouze v případě potřeby, přičemž budou mít povinnost zachovat mlčenlivost a stane se tak až po podpisu příslušných právních dokumentů. Úplný seznam subjektů tvořících skupinu ALK je k dispozici zde. Pokud  předáváme osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (nebo mimo Spojené království, pokud to je země, kde sídlíte), zajišťujeme podobnou úroveň ochrany zavedením vhodných bezpečnostních opatření. O kopii těchto bezpečnostních opatření můžete požádat prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených na začátku těchto zásad.

  1. NEZÁVISLÉ TŘETÍ STRANY

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám (například právním zástupcům), pokud by to bylo nezbytné pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, případně veřejným orgánům, pokud to vyžaduje zákon, nebo v případě potřeby nezávislým auditorům. 

GOOGLE ANALYTICS

Naše aplikace a webové stránky používají službu Google Analytics. Služba Google Analytics nám umožňuje analyzovat a vylepšovat uživatelské prostředí díky lepšímu pochopení toho, jakým způsobem pracujete s naší aplikací a webovými stránkami. Další informace o tom, jak služba Google Analytics shromažďuje a zpracovává údaje a jak můžete spravovat údaje odesílané společnosti Google, naleznete na webových stránkách společnosti Google „Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby“ (na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/).

Služba Google Analytics také používá soubory cookie ke shromažďování dat ze standardních internetových protokolů a údajů o chování návštěvníků v anonymní podobě. Anonymní údaje generované soubory cookie služby Google Analytics, které se týkají vašeho používání naší aplikace a webových stránek (včetně vaší IP adresy), jsou přenášeny do společnosti Google a začleňovány do souhrnných statistických zpráv, které používáme k optimalizaci obsahu aplikace a webových stránek. Své preference týkající se reklamy nebo odhlášení určitých reklamních produktů společnosti Google (tj. soubory cookie služby Google Analytics) můžete spravovat prostřednictvím nástroje Google pro personalizaci reklam, který je aktuálně k dispozici na adrese https://google.com/ads/preferences.

 

SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

Tyto webové stránky používají soubory cookie a podobné technologie. Další informace o souborech cookie a podobných technologiích používaných na těchto webových stránkách naleznete v našich zásadách používání souborů cookie. Více informací o tom, co jsou soubory cookie, je k dispozici zde a další informace o legislativě EU týkající se souborů cookie jsou k dispozici zde. Můžete vymazat všechny soubory cookie, které jsou již ve vašem počítači, a nastavit většinu prohlížečů tak, aby odmítali jejich přijetí. Pokud to však uděláte, budete možná muset při každé návštěvě webových stránek ručně upravovat některé preference a některé služby a funkce nemusí fungovat. Kromě toho můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby odmítal reklamy zúčastněných poskytovatelů, které vycházejí ze zájmů, a to tak, že navštívíte stránky http://www.networkadvertising.org, kde naleznete podrobnosti o tom, jak se odhlásit.

Pokud je pro používání souborů cookie a podobných technologií zapotřebí souhlas, získáváme jej prostřednictvím banneru vyžadujícího souhlas, který se zobrazí, když navštívíte webové stránky. Soubory cookie můžete kdykoliv povolit/zakázat (udělit/odvolat souhlas) pomocí posuvníků v našich zásadách používání souborů cookie.

Upozorňujeme, že tyto stránky nereagují na signály „Nesledovat“ předávané z internetových prohlížečů.

Další informace o souborech cookie a podobných technologiích používaných na těchto webových stránkách naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Kromě souborů cookie a podobných technologií uvedených v našich zásadách použití souborů cookie (dále jen „Další informace“) používáme na těchto stránkách technologickou službu Clarity od společnosti Microsoft k analýze vzorců prohlížení stránek zákazníky, a to za účelem pochopení zkušeností našich uživatelů a zlepšení našeho webu. Služba Clarity používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a údajů o jejich zařízeních (jako jsou technické údaje (včetně adresy internetového protokolu v anonymizované formě), geografická poloha (země) a jazykové preference). Clarity tyto informace ukládá do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Společnost Clarity ani my tyto informace nepoužijeme k identifikaci jednotlivých uživatelů ani k jejich spojování s dalšími údaji o konkrétním uživateli. Další podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů od společnosti Microsoft kliknutím na tento odkaz. Případně klikněte zde pro více informací o podmínkách používání služby Clarity. Pokud nechcete, aby byly vaše údaje shromažďovány pro analytické nebo personalizační účely, můžete soubory cookie odmítnout.

ZABEZPEČENÍ

Zavádíme vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů a k zajištění, že jsou tyto údaje zpracovávány v souladu s platnými zákony a standardy.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

Pokud si přejete uplatnit kterékoli ze svých práv, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených na začátku těchto zásad.

  1. PŘÍSTUP A OPRAVA

Můžete mít přístup ke svým údajům a také si nechat opravit nepřesné údaje.

Máte právo získat kopii svých údajů, která vám bude poskytnuta takovým způsobem, aby respektovala práva a soukromí jiných osob.

Máte také právo požádat nás, abychom vám poskytli jakékoli relevantní podrobnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů.

  1. PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, v přenositelném formátu (strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu) a nechat si tyto údaje poslat přímo vám nebo, je-li to proveditelné, přímo jinému subjektu nebo osobě, kterou si výslovně zvolíte.

Upozorňujeme, že údaje vám budou poskytnuty takovým způsobem, aby byla respektována práva a soukromí jiných osob.

iii. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů, pokud vás něco konkrétního na vaší situaci nutí vznést námitku proti zpracování z důvodů, které dle vašeho přesvědčení ovlivňují vaše základní práva a svobody. Máte také právo vznést námitku, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu bez uvedení důvodů.

  1. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

Pokud jste nám poskytli souhlas s použitím vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Za tímto účelem nám můžete zaslat e-mail na adresu data.protection@alk.net nebo nás prosím kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených výše.

Vaše odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

  1. VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)

Můžete kdykoli požádat, aby vaše osobní údaje byly vymazány a dále již nebyly zpracovávány. Nicméně, nemusíme být vždy schopni vyhovět vaší žádosti o vymazání z konkrétních právních důvodů (např. pokud je třeba některé údaje stále uchovávat z daňových důvodů). V takovém případě vás na tyto důvody upozorníme a sdělíme vám, kdy budou pravděpodobně tyto údaje vymazány.  Upozorňujeme, že právo na výmaz se nevztahuje na anonymní statistické údaje (které nebudou obsahovat žádné osobní údaje).

  1. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Místo vymazání můžete požádat o omezení zpracování svých údajů. Další omezené zpracování může probíhat pouze s vaším souhlasem nebo z důvodů výslovně stanovených platnými zákony.

Pokud by omezení nebylo možné z oprávněných právních důvodů, budete o takových důvodech výslovně informováni před zrušením omezení.

vii. STÍŽNOSTI

Pokud si přejete podat stížnost, kontaktujte nás prosím pomocí našich kontaktních údajů nebo pošlete e-mail na adresu data.protection@alk.net.

viii. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právo EU, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v konkrétním členském státě EU svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo v místě údajného porušení.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Pokud provedeme podstatné změny, upozorníme vás na změnu prostřednictvím výrazného upozornění na webových stránkách předtím, než změna vstoupí v platnost, a v případě potřeby vám zašleme přímou zprávu o této změně.